logo logo

Thuri György Gimnázium

és Alapfokú Művészeti Iskola
Üdvözöljük iskolánk honlapján!

A természettudományi munkaközösség

 • Munkaközösségünknek 7 tagja van.

  Kiemelt oktatási feladatunk a természettudományi és a matematikai kompetencia fejlesztése. A folyamatot nemcsak a formális iskolai oktatás során valósítjuk meg, hanem fontos forrásként alkalmazzuk az iskolán kívüli tapasztalatszerzést, a kooperatív és differenciált tanulási formákat, és a projektoktatást is.

  A módszertani kultúra változatos, a frontális munkát felváltotta az interaktivitás. A Jó gyakorlatok révén a matematika órák egy része is ilyen módon zajlik. Több programcsomag is közvetlenül elérhető az oktatáshoz.

  Moduláris oktatás keretében a Színes fizika témanapokon népszerűsítettük ezt a kevésbé kedvelt tantárgyat. A fizika órákon elhangzottak kiegészítéseként a Csodák Palotája Öveges-Termében Mechanika előadáson, a budapesti Elektrotechnikai Múzeumban, az Öntödei Múzeumban és a Paksi Atomerőműben fizika órán vettünk részt. Nagy érdeklődés kísérte a kirándulásokat, az ott látottak visszaidézhetőek lesznek a tanórákon.

  A környezet- és természetvédelem témakörét járta végig a Zöldikék Természetvédő Egyesülettel két modulnap programja. Az egészségvédelmet két program érintette: a wellness-előadás és az AIDS-vetélkedő- és rajzpályázat.

  Helyet biztosítottunk a városi AIDS-versenynek, az Állatok Világnapja alkalmából – az általános iskolák részére is - meghirdetett rajzkiállításnak, a DNS-vetélkedőnek, a Gordiusz-és Kenguru matematikaversenyeknek, egyetemi előadásoknak. A Víz világnapja pályázaton fotó kategóriában különdíjat kaptunk, a megyei levelező versenyen bejutottunk a döntőbe, ahol a projektbemutatót követően megyei 3. helyezést szereztünk. A Vöröskereszt által meghirdetett országos AIDS-ellenes vetélkedőn országos 11. helyezést szereztünk. Nyílt geológiai tanórán vettünk részt a Bakony-Balaton Geoparkban, környezetvédelmi filmvetítésre és interaktív beszélgetésre került sor a REDUSE-program keretében. A közösséghez tartozást a nagy projektek csoportos elkészítése segítette a tervezéstől a megvalósításig.

  Kiemelt nevelési célunk a rendszerszemlélet erősítése az oktatási-nevelési folyamat során.

  Ennek érdekében a tanulókat meg kell ismertetni a tudományos munkamódszerekkel, a tervszerű megfigyeléssel és kísérletezéssel, az eredmények ábrázolásával, sokszínű leírásával, a sejtett összefüggések formába való öntésével, ellenőrzésének és cáfolatának módjával, a modellalkotás lényegével. Régebben végzett, tudományos munkával foglalkozó diákjaink tartanak előadásokat ebben a témában. Kémiából ösztöndíjas tanulóink élelmiszer-minőség vizsgálatokat végeznek a szerves kémia tanszék laboratóriumaiban.

  Rendszeresen részt veszünk a Veszprémi Egyetem által szervezett Hlavay József Országos Tudományos Diákkonferencián. Saját kutatómunkánk alapján a természettudományi szekcióban országos első helyezést szereztünk. Kétnapos erdei iskolában vehettek részt tanulóink és nagyon jó az együttműködés a VERGA helyi szervezetével is.

  Segítettek munkaközösségünk tagjai a csillagászati előadás, az egészségnapok, az iskolai kertrendezéssel kapcsolatos IKSZ munka megszervezésében is.

Felvételi jegyzék

Ideiglenes felvételi jegyzékek

Projektcímek 2016/17

Esemény­naptár

Következő tanítási szünet: Őszi szünet
 2018. október 29. - november 2.

Őszi szünet
 2018. október 29. - november 2.

Következő tanítási szünet: Téli szünet
 2018. december 27. - 2019 január 2.

Téli szünet
 2018. december 27. - 2019 január 2.

Következő tanítási szünet: Tavaszi szünet
 2019. április 18. - április 23.

Tavaszi szünet
 2019. április 18. - április 23.

Következő tanítási szünet: Nyári szünet
 2019. június 15. - szeptember 1.

VAKÁCIÓ!
2019. június 15. - szeptember 1.

 Szalagavató: 2017 december 1. 18 óra

Beiratkozás
2016 június 22. 8-12 óra

Tanévzáró
2018 június 21. 17 óra

Beiratkozás pótnapja
2016 június 24. 10-11 óra

Tanévnyitó
2018 augusztus 31. 8 óra

Jelentkezési határidő a megyei matematikaversenyre
 2018. október 1 - november 16.