logo címer

Thuri György Gimnázium

és Alapfokú Művészeti Iskola
Üdvözöljük iskolánk honlapján!

Nyílt napok

 • 2019. október 25. péntek, 16:00:00 rendszergazda


  Pályaválasztási felelős: Bakonyi Borbála

  A pályaválasztási rendezvényeink időpontja:

  2019. november 12.
  (kedd)
  8.00 óra: nyílt nap tanulóknak
  17.00 óra: tájékoztató a szülőknek

  Induló képzések:

  Tagozatkód Képzés elnevezése időtartama
  0001 Emelt szintű idegen nyelvi képzés (nyelvi előkészítővel) 1+4 év
  0002 Emelt szintű matematika és természettudomány tagozatos képzés 4 év
  0003 Emelt szintű humán tagozatos képzés 4 év
  0004 Emelt szintű vizuális kultúra (művészeti tagozatos) képzés 4 év
  0005 Általános tanterv alapján folyó oktatás 4 év

  Képzési formák ismertetése:

  Emelt szintű idegen nyelvi képzés (nyelvi előkészítővel) (1 osztály)
  tagozatkód 0001

  A tanulók az első tanévben az idegen nyelveket (angol és német nyelv) az összes óraszám több mint 50 %-ában (heti 18 óra) tanulják, és a többi évfolyamon is kiemelt szerepet kapnak ezek a tantárgyak, így tanulóinknak öt éven át naponta van idegen nyelv órájuk. A csoportbontás miatti kis létszámú tanulócsoportokban lehetőség nyílik angol és német nyelvből az elmélyült nyelvgyakorlásra. A diákok az iskola külföldi kapcsolatai révén eljuthatnak Európa több országába. Intézményünk magas színvonalú idegen nyelvi képzése következtében sok tanulónk tett sikeres középfokú állami nyelvvizsgát, emelt szintű érettségit. Az idegen nyelv mellett kiemelt szerepet kap az informatika oktatása a képzésben. A magas színvonalú idegen nyelv ismeret és informatikai tudás nagy előnyt jelent számukra a továbbtanulásban, az idegen nyelven folyó képzésekben és a munkába állásnál is.

  Emelt szintű matematika és természettudomány tagozatos képzés (0,5 osztály)
  tagozatkód 0002

  Az országban megnövekedett az igény a műszaki és a természettudományos végzettséggel rendelkező szakemberek iránt. A képzés keretében emelt óraszámban oktatjuk a matematika, valamint a természettudományos tárgyakat. A biológia, a fizika és a kémia tantárgyak magasabb óraszámú oktatása lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók sikeres emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek ezekből a tantárgyakból, és tanulmányaikat a felsőoktatás természettudományos- (biológus-, orvos-, stb.) vagy mérnök-képzésében (biomérnök, gépész-vegyész-, kertészmérnök, stb.) folytathassák. Az ismeretek elsajátítását és a tehetséggondozást jól felszerelt laboratóriumaink is biztosítják. A matematika emelt óraszámú oktatásával szeretnénk segíteni azokat, akik műszaki, közgazdasági, illetve pénzügyi vonalon szeretnének továbbtanulni.

  Emelt szintű humán tagozatos képzés (0,5 osztály)
  tagozatkód 0003

  A tagozat keretében a tanulók emelt óraszámban tanulják a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tantárgyakat. Az angol és a német nyelv mellett 11. évfolyamtól harmadik idegen nyelvként a latint oktatjuk. A képzési forma keretében megismerik a tanulók a humán műveltség alapjait, segítjük az eligazodást a jelenben, kialakítjuk a helyes erkölcsi értékrendet és a jövő iránti felelősséget. A humán műveltséget jelentő tantárgyak oktatásával megalapozzuk a közéleti, közszolgálati, önkormányzati, média és a civil szféra területén továbbtanulni és elhelyezkedni kívánó tanulók tudását.

  Emelt szintű vizuális kultúra (művészeti tagozatos) képzés (0,5 osztály)
  tagozatkód 0004

  A képzés keretében a tanulók művészi rajzot, művészettörténetet, szerkesztő- és ábrázoló geometriát tanulnak. A tagozat lehetőséget teremt a grafikai ábrázolás és a művészi festés megismerésére, az olaj - és akrilfestés technikáinak elsajátítására is. A tanulók a képzésben elmélyítik művészettörténeti ismereteiket. Nemcsak a képzőművészeti pályák iránt érdeklődőknek ajánljuk, hanem azoknak a tanulóknak is, akik érettségi után ezzel kapcsolatos szakmát (dekoratőr, kiadványszerkesztő, kirakatrendező, bőrdíszműves, porcelánfestő, lakberendező, belső építész stb.) kívánnak tanulni.

  Általános tanterv alapján folyó oktatás (0,5 osztály)
  tagozatkód 0005

  Ezt a képzési formát azoknak a tanulóknak javasoljuk, akik még nem döntötték el, hogy milyen irányban szeretnének tovább tanulni, vagy még nem alakult ki bennük egyik tudományág mélyebb megismerésének folyamata. A képzést választók az utolsó két tanévben a választásuknak megfelelően egy tárgyat emelt óraszámban tanulhatnak, és szakköri foglalkozásokon vehetnek részt. Ez segíti a tanulókat abban, hogy a választott tárgyakból emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek.

  Felvételi eljárás rendje:

  Bővebben itt. A felvételi kérelmekről a tanulmányi eredmények alapján döntünk. A legnagyobb súllyal a kötelező érettségi tárgyak: magyar, történelem, matematika, idegen nyelv és egy választott természettudományos tárgy (amelyből a legjobb jegye van a tanulónak) osztályzatait vesszük figyelembe. A vizuális kultúra emelt óraszámú (művészeti) képzéshez szükséges képességek, készségek meglétéről alkalmassági elbeszélgetésen győződünk meg.

  Fontos információk az iskoláról:

  Tanulóink két idegen nyelvet tanulnak: angol és német nyelvet, a humán tagozaton latin nyelvet is. A nehézségekkel küzdő tanulókra is odafigyelünk, megfelelő tanulási módszerek kialakításával, tanulási programokkal segítjük őket. Az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat kínáljuk: énekkar, sportkör, valamint irodalom, történelem, német nyelv, orosz nyelv, rajz, színjátszó, könyvtárhasználati és programozó szakkör. Diákjainknak kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani, menzai étkezést pedig minden tanulónk igényelhet. Részt veszünk a természettudományokat népszerűsítő EFOP pályázatban, illetve diákjaink a nyertes Erasmus + és Határtalanul! pályázatunk segítségével 6 külföldi országba juthatnak el az elkövetkező időszakban. Diákönkormányzatunk aktív együttműködéssel szépíti a környezetet és színesíti a tanórán kívüli programokat.

Beiratkozás

Felvételi jegyzék

Ideiglenes felvételi jegyzék

Projektcímek 2021/22

Esemény­naptár