logo logo

Thuri György Gimnázium

és Alapfokú Művészeti Iskola
Üdvözöljük iskolánk honlapján!

Nyílt napok

 • 2016-10-03 16:00:00 rendszergazda


  A pályaválasztási rendezvényeink időpontja:

  2018. november 13.
  (kedd)
  8.00 óra: nyílt nap
  17.00 óra: tájékoztató a szülőknek

  Induló képzések és tagozatkódok:

  Kód Tanulmányi terület
  0001 Nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzés (angol) 5 év
  0002 Emelt szintű (tagozatos) matematika-természettudományos képzés 4 év
  0003 Humán tagozat (emelt szintű magyar, történelem) 4 év
  0004 Emelt szintű vizuális kultúra (művészeti tagozatos) képzés 4 év
  0005 Általános képzés 4 év

  Képzési formák ismertetése:

  A nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzés (1 osztály)
  tagozatkód 0001

  A tanulók az első tanévben az idegen nyelveket (angol és német nyelv) az összes óraszám több mint 50 %-ában (heti 18 óra) tanulják, és a többi évfolyamon is kiemelt szerepet kap a tárgy, így tanulóinknak öt éven át naponta van idegen nyelv órájuk. A csoportbontás miatti kis létszámú tanulócsoportokban lehetőség nyílik angol és német nyelvből az elmélyült nyelvgyakorlásra. A diákok az iskola külföldi kapcsolatai révén eljuthatnak Európa több országába. Intézményünk magas színvonalú idegen nyelvi képzése következtében sok tanulónk tett sikeres középfokú állami nyelvvizsgát, emelt szintű érettségit. Az idegen nyelv mellett kiemelt szerepet kap az informatika oktatása a képzésben. A megszerzett informatikai ismeret alapot ad az ECDL-vizsgák letételéhez. A magas színvonalú idegen nyelv ismeret és informatikai tudás nagy előnyt jelent számukra a továbbtanulásban, az idegen nyelven folyó képzésekben és a munkába állásnál is.

  Emelt szintű (tagozatos) matematika-természettudományos képzés (0,5 osztály)
  tagozatkód 0002

  Az országban megnövekedett az igény a műszaki és a természettudományos végzettséggel rendelkező szakemberek iránt. A képzés keretében emelt óraszámban oktatjuk a matematika, valamint a természettudományos tárgyakat. A biológia és a kémia tantárgyak magasabb óraszámú oktatása lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók sikeres emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek ezekből a tantárgyakból, és tanulmányaikat a felsőoktatás természettudományos- vagy mérnök-képzésében (kémikus, biológus, orvos stb.) folytathassák. Az ismeretek elsajátítását és a tehetséggondozást jól felszerelt laboratóriumunk is biztosítja. A matematika emelt óraszámú oktatásával szeretnénk segíteni azokat, akik műszaki, közgazdasági, illetve pénzügyi vonalon szeretnének továbbtanulni.

  Humán tagozat (emelt szintű magyar, történelem, latin nyelv) (0,5 osztály)
  tagozatkód 0003

  A tagozat keretében a tanulók emelt óraszámban tanulják a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tantárgyakat. Az angol és a német nyelv mellett 11. évfolyamtól harmadik idegen nyelvként a latint oktatjuk. A képzési forma keretében megismerik a tanulók a humán műveltség alapjait, segítjük az eligazodást a jelenben, kialakítjuk a helyes erkölcsi értékrendet és a jövő iránti felelősséget. A humán műveltséget jelentő tantárgyak oktatásával megalapozzuk a közéleti, közszolgálati, önkormányzati, média és a civil szféra területén továbbtanulni és elhelyezkedni kívánó tanulók tudását.

  Emelt szintű vizuális kultúra (művészeti tagozatos) képzés (0,5 osztály)
  tagozatkód 0004

  A képzés keretében a tanulók művészi rajzot, művészettörténetet, szerkesztő- és ábrázoló geometriát tanulnak. A tagozat lehetőséget teremt a grafikai ábrázolás és a művészi festés megismerésére, az olaj - és akrilfestés technikáinak elsajátítására is. A tanulók a képzésben elmélyítik művészettörténeti ismereteiket, kialakul bennük a műkereskedelmi értékek helyes felismerésének készsége. A tanulást rajz szakköri lehetőség is kiegészíti. Nemcsak a képzőművészeti pályák iránt érdeklődőknek ajánljuk, hanem azoknak a tanulóknak is, akik érettségi után ezzel kapcsolatos szakmát (dekoratőr, kiadványszerkesztő, kirakatrendező, bőrdíszműves, porcelánfestő, lakberendező, belső építész stb.) kívánnak tanulni.

  Általános képzés (0,5 osztály)
  tagozatkód 0005

  Ezt a képzési formát azoknak a tanulóknak javasoljuk, akik még nem döntötték el, hogy milyen irányban szeretnének tovább tanulni, vagy még nem alakult ki bennük egyik tudományág mélyebb megismerésének folyamata. A képzést választók az utolsó két tanévben a választásuknak megfelelően egy tárgyat emelt óraszámban tanulhatnak, és szakköri foglalkozásokon vehetnek részt. Ez segíti a tanulókat abban, hogy a választott tárgyakból emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek.

  Felvételi eljárás rendje:

  A felvételi kérelmekről a tanulmányi eredmények alapján döntünk. A legnagyobb súllyal a kötelező érettségi tárgyak: magyar, történelem, matematika, idegen nyelv és egy választott tárgy (amelyből a legjobb jegye van a tanulónak) osztályzatait vesszük figyelembe. A vizuális kultúra emelt óraszámú (művészeti) képzéshez szükséges képességek, készségek meglétéről alkalmassági elbeszélgetésen győződünk meg.

  Fontos információk az iskoláról:

  Tanulóink két idegen nyelvet tanulnak: angol és német nyelvet, a humán tagozaton latin nyelvet is. A két utolsó tanévre az igényeknek megfelelően minden diák választhat minden tárgyból emelt szintű érettségire felkészítő kurzust. Előminősített Referencia-intézmény lettünk, 50 tanulói notebook, tanári laptopok, valamint 10 interaktív tábla segíti a tanítás-tanulás folyamatát. A sportolni vágyók a délutáni sportköri foglalkozásokon kézilabda-, kosárlabda-, röplabda-, floorball- és futballedzéseken vehetnek részt. Az iskolának atlétika és ritmikus gimnasztika csoportja is van. A nehézségekkel küzdő tanulókra is odafigyelünk, megfelelő tanulási módszerek kialakításával, tanulási programokkal segítjük őket. Tanulóinknak kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani, menzai étkezést pedig minden tanulónk igényelhet.

Felvételi jegyzék

Ideiglenes felvételi jegyzékek

Projektcímek 2016/17

Esemény­naptár

Következő tanítási szünet: Őszi szünet
 2018. október 29. - november 2.

Őszi szünet
 2018. október 29. - november 2.

Következő tanítási szünet: Téli szünet
 2018. december 27. - 2019 január 2.

Téli szünet
 2018. december 27. - 2019 január 2.

Következő tanítási szünet: Tavaszi szünet
 2019. április 18. - április 23.

Tavaszi szünet
 2019. április 18. - április 23.

Következő tanítási szünet: Nyári szünet
 2019. június 15. - szeptember 1.

VAKÁCIÓ!
2019. június 15. - szeptember 1.

 Szalagavató: 2017 december 1. 18 óra

Beiratkozás
2016 június 22. 8-12 óra

Tanévzáró
2018 június 21. 17 óra

Beiratkozás pótnapja
2016 június 24. 10-11 óra

Tanévnyitó
2018 augusztus 31. 8 óra

Jelentkezési határidő a megyei matematikaversenyre
 2018. október 1 - november 16.