logo címer

Thuri György Gimnázium

és Alapfokú Művészeti Iskola
Üdvözöljük iskolánk honlapján!

Út a tudományhoz pályázat bemutatkozó anyaga

 • Kutatási program címe: Élelmiszereink minőségváltozása a tárolás során

  Kutatásvezető tanár neve: Vizl Mária

  Kutatásban résztvevő diákok neve, évfolyama:
  Izsó virággimnázium 10. évfolyam
  Magasmarti Karina Lúciagimnázium 10. évfolyam
  Nagy Viktóriagimnázium 10. évfolyam
  Papirovnyik Viviengimnázium 10. évfolyam
  Szonda Mártongimnázium 10. évfolyam

  Az intézmény kapcsolata az Út a tudományhoz alprogrammal: Az Út a tudományhoz alprogramban korábban nem vett részt az intézmény. Nagy örömünkre az első beadott pályázatunk sikeres lett.

  A kutatócsoport rövid bemutatása: A pályázatban résztvevő tanulók kilencedik osztályos korukban jelezték tanáruknak, hogy érdekli őket a kémia tantárgy, és szeretnének továbbtanulni felsőoktatási intézményben érettségi után. Így érettségi vizsgát tesznek a tárgyból, várhatóan emelt szinten. Heti két órában kezdtek tanáruk segítségével foglalkozni a kémia tanulásával a tantervi órákon túl, egyik órában számítási feladatokat oldottak meg, a másik órában pedig az elméleti anyag került kiegészítésre. A tanév végén, a Pannon Egyetemen is tettek egy ismerkedő látogatást, a tanulók egyszerű kísérleteket is végeztek eközben. Két diák a csoportból részt vett a nyár folyamán egy egyhetes táborban, melyet az egyetem szervezett, kimondottan a természettudományok népszerűsítésére. Az ötfős kis csoport, tanárukkal közösen nagyon várta a 2014-2015. tanévi pályázati kiírást. Tanáruk, aki a pályázatban a kutatásvezető tanár lett 38 éve tanít a Thuri György Gimnáziumban. Nagy gyakorlattal rendelkezik, és mindig kereste a lehetőségét annak, hogy tanítványai minél több ismerethez jussanak. Nagyon szerette volna, ha diákjai olyan lehetőséget kaphatnának, amit nagyon kevés magyarországi középiskolás kap meg: egyetemen kutatótevékenységet végezhet pályázati segítséggel. Szerezhet a tananyagon túli ismereteket, megismerkedhet olyan labor-eszközökkel, amelyekkel a középiskolában a tanulók nem találkoznak. Megtanulhatják azt is, hogyan kell a kapott mérési eredményeket feldolgozni és felhasználni. Pályaválasztásukban is nagy segítség lehet belelátni az egyetem életébe, részt venni kutatómunkában. Körvonalazódhatnak a tanulók továbbtanulással kapcsolatos elképzelései, esetleg döntés is születhet a hogyan tovább kérdésében.
  A tanulók döntötték el a kutatás témáját: az élelmiszerekkel szerettek volna foglalkozni. Végül az egyetem munkatársaival való találkozón dőlt el: milyen élelmiszereket vizsgáljanak, és mi legyen a kutatás pontos célja: az élelmiszerek tárolása hogyan befolyásolja azok minőségét.
  Az egészségünk szempontjából fontos tudni, hogy milyen ételeket fogyasztunk. A téma aktualitását bizonyítja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal sokféle tájékoztatója a médiában. Cél, hogy a tanulók ismerjék az élelmiszerek legfontosabb összetevőit, ezeknek a különféle tárolás során bekövetkező változásait. Felismerjék az üzletek polcain vagy a piacokon található élelmiszerek között az egészséges, megbízható magyar terméket. Cél a tanulók Tudatos Vásárlóvá nevelése. További hozománya a munkának, hogy a tanulók megtanulni együttműködve, csapatban dolgozni.


  A program bemutatása:

  Különböző almafajták víz-, sav- és nitrát tartalmának meghatározása. Almák cukorkomponenseinek vizsgálata, C-vitamin tartalmának és pektintartalmának meghatározása.
  Különböző savanyított káposzták sav- és klorid tartalmának meghatározása. C-vitamin tartalmának meghatározása.
  Különböző eredetű mézminták antropogén szerves szennyezőinek vizsgálata.
  A tanulók különböző helyekről szerzik be a vizsgálandó élelmiszereket. Így lehetőség lesz ezek összehasonlítására a mérések során. A méréseket kétszer végzik el. Különböző módokon tárolják az élelmiszereket, így az is kiderül, hogy a tárolás hogyan befolyásolja az egyes összetevők mennyiségének alakulását.
  A következő mérési módszereket ismerik meg: a nedvesség-tartalom meghatározása tömegállandóságig történő izzítással. Térfogatmérésen alapuló koncentráció-meghatározással történik a sav-, klorid- és C-vitamin tartalom meghatározása. Sorrendben sav-bázis titrálás, Mohr-szerint végzett csapadékos titrálás illetve a redoximetriák közül a jodometria alkalmazása. Vékonyréteg kromatográfiás módszerrel történik a cukorkomponensek vizsgálata, spektrofotometriás méréssel pedig a nitrát-tartalom meghatározása. Végül a gázkromatográfia-tömegspektrometria módszerével állapítják meg a mézminták szerves szennyezőit.
  Az együttműködő szervezet rövid bemutatása: A kutatási program megvalósításában a Pannon Egyetem Mérnöki Kara munkatársai vannak a kis csoport segítségére. A 2013-2016 közötti időszakra a Kutató Kar minősítésben részesített Mérnöki Kar a klasszikus mérnökképzés hagyományaira építve a műszaki és a természettudományok nemzetközileg elismert oktatási és kutatási központjává nőtte ki magát. Céljuk, hogy a klasszikus mérnökképzés elismert értékeit és hagyományait megőrizve új tudományterületek felé nyissanak, képzési profiljukat a társadalom mindenkori igényeihez igazítsák, s eközben továbbra is az általuk művelt tudományterületek országosan, sőt nemzetközileg elismert képviselői maradjanak.

  Eredmények: A tanulók megállapították a különböző almafajták pektin-tartalmát. Végeztek sav-bázis és jodometriás titrálást, továbbá megismerkedtek a vékonyréteg-kromatográfiával. Elméletben megismerték a gázkromatográfia-tömegspektrometria (GC-MS) módszerét. Jártak a biokémia és a szerves kémia tanszéken, valamint a szervetlen kémia tanszék munkatársaival és a tanszéken folyó munkával találkoztak. Megismerkedtek több labor-eszközzel, megtanultak jegyzőkönyvet készíteni. A laboratóriumokban az oktatók nagyon kedvesek, készségesek és segítőkészek voltak. Minden tanszékről a tanulók jó érzéssel és megelégedéssel távozhattak annak biztos tudatában, hogy sikeres méréseket végeztek. A pályázatot író pedagógust is jó érzéssel töltötte el, amikor látta, hogy a tanulók fogékonyak az újra, szívesen és örömmel végzik a munkát.

Beiratkozás

Felvételi jegyzék

Ideiglenes felvételi jegyzék

Projektcímek 2021/22

Esemény­naptár