logo címer

Thuri György Gimnázium

és Alapfokú Művészeti Iskola
Üdvözöljük iskolánk honlapján!

A Thuri Tehetségpont (alapítva: 2014. június 25-én)

 • 2016. január 22. péntek, 11:25:23 rendszergazda

  Gimnáziumunk öt különböző képzést kínál, amelyek közül négy önmagában is valamilyen tehetségterület fokozott fejlesztését célozza meg. Az öt évig nálunk tanuló nyelvi előkészítő osztály diákjai első idegen nyelvként angolból, másodikként pedig németből fejleszthetik tudásukat. A többi képzéstípusunkat választó tanulók négy évig maradnak intézményünkben. Az általános tagozatunk mellett a rajz és vizuális kultúra az egyik, a humán (magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, latin nyelv) a második, a harmadik pedig a reál (matematika, fizika, kémia, biológia) képzés. A délutáni szakkörök és egyéni foglalkozások lehetőséget biztosítanak a saját képzésükön túl érdeklődő tanulók fejlesztésére.

  Intézményünkben sok éve része pedagógiai programunknak a projektoktatás, évente témahetet szervezünk. Zeneiskolásaink fellépéseivel, kulturális műsorainkkal és iskolai közösségi szolgálatos tevékenységeinkkel aktívan részt veszünk a város kulturális életében.

  Az intézmény pedagógusai TÁMOP pályázataink keretein belül számos továbbképzésen vettek és vesznek részt a jövőben is, módszertani kultúrájukat megújítandó. Pályázati képzéseink között szerepeltek tehetséggondozással kapcsolatos képzések is. Pedagógusaink munkáját heti egy alkalommal iskolapszichológus segíti.

  Sikeres intézményi pályázataink kapcsán szoros együttműködés alakult ki a Thuri György Gimnázium és a Thury-Vár, a Trianon Múzeum, valamint a Krúdy Gyula Városi Könyvtár között, ezen felül sok egyéb partnerintézményünk van. Gaál Gabriella tehetségfejlesztő szakértő nagy segítségünkre volt a Tehetségpont regisztrációjának előkészítésével kapcsolatban.

  A tehetségek felismerése, fejlesztése és kibontakoztatása feladatokat a tanórai differenciált oktatás, az órák utáni egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások és a szakkörök valósítják meg. A Tehetségpont alapításával célul tűztük ki, hogy a tehetséggondozó szakkörök vagy műhelyfoglalkozások kis csoportlétszámmal is elindulhassanak, ezáltal az oldott légkörben a tanulók kreativitása könnyebben tudjon megnyilvánulni. Korábbi eredményes TÁMOP és TIOP pályázatainknak köszönhetően az intézmény tárgyi feltételei adottak.

  Amennyiben versenyre jelentkeznek tanulóink az adott területről, a versenyeredmények a tehetséggondozás eredményességének mutatói. Szeretnénk a jelenleginél még több versenyen indulni, azokon még több tanulónkkal képviseltetni iskolánkat, és ezáltal is együttműködésre lépni más iskolákkal. Továbbra is tervezzük, hogy lehetőséget biztosítunk a programban érintett tanulóknak újonnan megszerzett tudásuk bemutatására iskolai és városi rendezvényeken, illetve igyekszünk bővíteni ezeket a lehetőségeket.

  A gimnáziumban korábbi vagy idei tanévben meglévő tehetséggondozó programjaink (különféle szakkörök: néptánc, népek táncai, festő, kémia, biológia, fizika, emelt matematika, német és angol nyelvvizsga felkészítő, orosz, illetve relaxációs foglalkozás) mellett az első évben (2014/2015-ös tanév) kiemelten két harminc órás programot kínáltunk az érdeklődő tanulóinknak.


  1. Népek táncai tánckör (Molnár Adrienn) – testi-kinesztetikus terület

  A tánckör különböző népek táncait táncoló foglalkozás. Lényegében ez sokféle táncházat (skót, görög, magyar, délszláv, izraeli, finn stb.) jelent egy helyen és egy időben. Többféle tánctípust tanulhatnak meg a diákok: páros, sokpáros, párcserés, trió és különböző népek körtáncai. Jelenleg több mint 200 táncból áll a repertoár, tehát a tánckörökön változatosan lehet variálni a különböző táncokat. A táncnak rendkívüli közösségformáló ereje van, és egyfajta kikapcsolódásként is felfogható. Iskolánkban minden évben rendezünk egy gálát, ahol a diákjaink bemutatkozhatnak.


  2. Fizika (Radnai István) – természeti terület

  A foglalkozások felölelik a fizika minden - középiskolában tanított - területét. A normál középszintű tantervi anyagnak megfelelő sorrendben jönnek az egyes fejezetek. Az órákon a tanulók felvételi és versenyfeladatokkal foglalkoznak. Ezek részletes ismertetése és a házi feladatok alapos megbeszélése adja az órák fő gerincét. A tanév során egy fizikai témájú és jellegű kirándulást is szervezünk. A cél a fizikai versenyekre és az emelt szintű érettségire való felkészítés. Lényeges a diákok önálló munkája. A saját, ellenőrzött és kidolgozott témákat előadhatják az órán a többieknek.

  Tevékenységeink egy része szakköri keretek között történik, más részüket pedig az intézmény pedagógusai valósítják meg önkéntes munkával. Iskolánk alapítványa, a Várpalota Gimnáziumáért Alapítvány is hozzájárul a tehetségek támogatásához.

  Természetesen célunk, hogy figyelemmel kövessük a pályázati kiírásokat, hogy pályázati forrásokat is fel tudjunk használni: a pedagógusok felajánlott idejét tudjuk honorálni, valamint lehetőség szerint programokat is szívesen szerveznénk, eszközöket szereznénk be.

  Bakonyi Borbála,
  a Thuri Tehetségpont kapcsolattartója
  Thuri Tehetségpontunk nyertes pályázata

Beiratkozás

Felvételi jegyzék

Ideiglenes felvételi jegyzék

Projektcímek 2021/22

Esemény­naptár