logo címer

Thuri György Gimnázium

és Alapfokú Művészeti Iskola
Üdvözöljük iskolánk honlapján!

Idegen nyelvi munkaközösség

 • Munkaközösségünk 10 főből áll. Egy kolléganő angol-német szakosként mindkét nyelvet tanítja, rajta kívül 4 pedagógus angol nyelvet, 4 pedagógus német nyelvet, egy kolléga a humán tagozaton latin nyelvet tanít. Fő célkitűzésünk a tantárgyi kompetenciák fejlesztése sokszínű pedagógiai módszerek alkalmazásával.

  Feladataink
  - nyelvi felzárkóztatás a 9. évfolyamon (esélyegyenlőség megteremtése),
  - közép-és emelt szintű érettségire felkészítés,
  - tanulmányi versenyeken való részvétel (tehetséggondozás)
  - közép- és felsőfokú nyelvvizsgák számának növelése.

  A megvalósítás színterei:
  - tanórai foglalkozások
  - tanórán kívüli tevékenységek
  - felzárkóztató
  - korrepetálás
  - szakkör
  - pályázatok
  - versenyek.

  Kompetencia alapú oktatás

  A kompetenciaalapú oktatás bevezetésével lehetőség nyílt újszerű tanulásszervezési eljárások megvalósítására, ill. az IKT eszközök elterjesztésére. A TÁMOP-3.1.4. pályázaton belül két osztályt vonunk be az idegen nyelv kulcskompetencia oktatási programba. A TIOP 1. 1. 1/08/1 pályázaton belül 2-2 angol ill. német csoportban kerül sor, a tanulói laptopok csoportszintű alkalmazására. Munkaközösségünk részt vesz a témahéten, és a három hetet meghaladó projektben.

  A nevelő-oktató munka során rendelkezésre álló nyomtatott, auditív, audiovizuális taneszközök, valamint digitális tananyagok lehetővé teszik a négy alapkészség –beszédértés, beszédkészség, olvasásértés, írás- fejlesztését. Nagyon fontosnak tartjuk a tanulók motiváltságának fenntartása mellett a kommunikatív és gyakorlati nyelvtudás megszerzését, amely által diákjaink alkalmazásképes nyelvtudás birtokába jutnak, s később a munkájuk során a nyelvet eszközként tudják használni.

Beiratkozás

Felvételi jegyzék

Ideiglenes felvételi jegyzék

Projektcímek 2021/22

Esemény­naptár