logo címer

Thuri György Gimnázium

és Alapfokú Művészeti Iskola
Üdvözöljük iskolánk honlapján!

Köszöntő

 • 2020. január 20. hétfő, 15:30:00 dr. Dobos Tamás

  „Jó hire marada Turi kapitánnak,” hirdeti intézményünk falán Zrínyi Miklós Szigeti veszedelem című művének második énekéből vett idézet. Példaként állítja elénk névadónk hősiességét, bátorságát, történelmi tettét Palota 1566-os ostromát követően. 60 évvel ezelőtt ezen heroikus tett ösztönözte az alapítókat, hogy egy olyan hazafiról nevezzék el iskolánkat, aki pozitív cselekedetével erőt, kitartást, céltudatosságot mutat a modern kor fiataljának az ismeretszerzés viadalához.

  „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.”

  Szent-Györgyi Albert

  A Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógia programjában lefektetett egyik fontos alapelv a sokoldalú, harmonikus személyiség kialakítása. Az intézmény célja, hogy elősegítse ezzel a kiegyensúlyozott, az élet sikereit és kudarcait feldolgozni tudó, az embertársaihoz jóindulattal, megértően közelítő, a tevékenységben boldogságot kereső és lelő emberi magatartás kialakítását, a társadalmi beilleszkedés megkönnyítését.
  Pedagógusaink törekednek arra, hogy a tanulókban kialakuljon az igény arra, hogy – egyéni képességeik és lehetőségeik figyelembevételével – egész életük során képezzék magukat, bővítsék ismereteiket.

  A Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményi víziója a világra nyitott, helyi értelmiség alapját képező diákság felkészítése a tudásalapú életre, valamint a zenei és hangszeres készség birtokában minőségi művészeti értékek képviseletének a megalapozása. A gimnázium és a zeneiskola a település fontos szellemi bázisa, az itt folyó pedagógiai munka több évtizedre meghatározhatja a fiatal felnőttek és a növendékek városunkban – járásunkban megnyilvánuló értékközvetítését.

  Iskolánk olyan közoktatási intézmény, mely építő, tevékeny nevelésével segíti a fiatalokat, hogy önmagukra találjanak. A gimnázium és a zeneiskola - létszámából adódva - az ott tanuló diákok számára családias közeget teremt, melyben a pedagógusok személyisége, helytállása nagymértékben meghatározó.
  Összetett iskolánk több mint 60 éve a tehetséggondozás egyik fontos fundamentuma. Egyéniségek, önmegvalósításban jeleskedők, precíz szorgoskodók, lelkes tervezők, határozott megvalósítók, zenét – zenélést kedvelők kerültek ki az intézmény falai közül. A tudás mellett a tarisznyába sok példaértékűség és szeretet is jutott bőséggel.
  Kívánjuk, hogy a jelen fiatalja és nevelője örömmel, fejlődéssel, előremutatással gazdagodjon az intézményeink falai között, hogy jó híre maradjon „Turi kapitánnak”!


Beiratkozás

Felvételi jegyzék

Ideiglenes felvételi jegyzék

Projektcímek 2021/22

Esemény­naptár