logo címer

Thuri György Gimnázium

és Alapfokú Művészeti Iskola
Üdvözöljük iskolánk honlapján!

Művészeti munkaközösség

  • A Thuri György Gimnázium művészeti munkaközössége négy tantárgyat, a testnevelést, rajz- és vizuális kultúrát, az ének-zenét és a tánc és drámát foglalja magában. Ezen tantárgyakat tanító kollégák alkotják munkaközösségünk tagjait, kiegészülve a könyvtáros kolléganővel, aki egyben az irodalmi színpadot is vezeti.

    Nevelési céljaink közé tartozik a testi, szellemi egyensúly és környezeti tudatosság kialakítása. Emellett aktívan részt veszünk a város művészeti és sportéletében. Igyekszünk tanulóinkban az egészséges életmód fontosságát tudatosítani, emellett nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra, a hagyományőrzésre és a művészeti nevelésre. Számos alkalmat kínálunk tanulóinknak tehetségük kibontakoztatására, (kiállítások, sportversenyek, iskolai műsorok keretében), segítséget nyújtunk pályázati részvételükben, felkészítjük őket művészeti és sportversenyekre, az érettségire, a továbbtanulásra, így remélhetőleg a sikeres életre. Ösztönözzük őket a fejlődésre, a minőségi munkára és a hatékony, precíz munkavégzésre.

Beiratkozás

Felvételi jegyzék

Ideiglenes felvételi jegyzék

Projektcímek 2021/22

Esemény­naptár