logo címer

Thuri György Gimnázium

és Alapfokú Művészeti Iskola
Üdvözöljük iskolánk honlapján!

Humán munkaközösség bemutatása

 • A humán munkaközösség az intézményben öt fővel működik. Elsődleges feladatai közé tartozik a pedagógiai programban is megfogalmazott célok kialakítása: a korszerű általános műveltség kialakítása, az egészséges lokálpatriotizmus, identitástudat kialakítása és a közösséghez tartozás érzésének kialakítását vállalta.
  A korszerű általános műveltség kialakítása a tanórai munka és a versenyek feladata. A tanórákon a tanulók megismerkedhetnek a magyar irodalmi és nyelvi kultúra, valamint a történettudomány számos kérdésével.
  Az egészséges lokálpatriotizmus, identitástudat kialakítása érdekében mind magyar, mind történelem órákon a magyarsághoz tartozás érzését, az európaiság gondolatát próbáljuk a tanulókban erősíteni. Megismerkednek a tanulók a magyar irodalmi kultúra legjelentősebb alkotóival, a magyar történelem nagyjaival, eseményeivel és folyamataival, és megismerkednek az európai irodalmi kultúra legjelentősebb alkotóival, értékeivel, értékrendszerével valamint az európai történelem nagyjai, jelenségeivel, folyamataival.
  A közösséghez tartozás érzésének kialakítását iskolai szinten a versenyek, vetélkedők, kirándulások révén próbáljuk megvalósítani.

  A magyar és történelem órák jelentős része interaktív táblával felszerelt tanteremben zajlanak. Digitális tananyag sajnos csak korlátozott mértékben áll rendelkezésünkre, ezért nagyrészt a szaktanárok által gyűjtött, főleg az internetről származó tananyagot tudjuk a tanórákon felhasználni. Tapasztalataink szerint a tanulók szívesen veszik, ha a tananyagot a tankönyvinél gazdagabb képi anyaggal és egyértelműbb térképekkel tanítjuk.

  A tanév során számos feladatot végzünk el: bemeneti mérések, projektek készítése, iskolai műsorok készítése, iskolai rendezvények szervezése, versenyekre készítjük fel a tanulókat és bekapcsolódtunk a pályaválasztási rendezvényekbe is.
  A Napló által meghirdetett Séta programban szinte minden évben indulunk. Érdekes cikkek jelentek meg a tanulók tollából, több alkalommal is beszámoltak az iskolában történt eseményekről.
  A megemlékezések közül a Magyar Kultúra Napjára, a Magyar Nyelv Napjára és a Nemzeti Összetartozás Napjára szinte minden évben a munkaközösség készül műsorral.
  Többször egyetemi oktatókat hívtunk meg, akik rendkívüli magyar vagy történelem óra keretében tartanak főleg a végzős tanulóknak órát vagy előadást. Idén a Pannon Egyetem oktatója nyújtott betekintést a kortárs irodalomba, színes, a diákokhoz közel álló példákat hozott, bebizonyítva, hogy a kortárs irodalom mennyire közel is állhat a gimnáziumi korosztályhoz.

  A TÁMOP 3.1.4 keretében meghirdetett témahét lebonyolítása minden évben a munkaközösség feladata. Ezen a tanulók egy-egy korral foglalkoznak minden órán. Nagyon leköti a tanulókat és a témahét végére egy előre megadott munkát készítenek. Ezeket a munkákat kiállítjuk és bemutatjuk az iskola közösségének is. Az idei tanévben az első világháború időszakát dolgozták fel a tanulók.
  Az Európa Kör keretében pedig a tanulók megismerkedhetnek az Európai Unió történetével, felépítésével, intézményeivel, működésével és aktuális kérdéseivel.

Beiratkozás

Felvételi jegyzék

Ideiglenes felvételi jegyzék

Projektcímek 2021/22

Esemény­naptár