logo címer

Thuri György Gimnázium

és Alapfokú Művészeti Iskola
Üdvözöljük iskolánk honlapján!

A Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola felvételi eljárásának rendje

 • 2021. október 13. szerda, 9:07:33 rendszergazda


  Az intézmény OM azonosítója: 037935.

  Az intézményben a 2022/2023. tanévben induló tanulmányi területek és kódjaik:

  Tagozatkód Képzés elnevezése időtartama létszám
  0001 Emelt szintű idegen nyelvi képzés
  (nyelvi előkészítővel)
  1+4 év 1 osztály
  0002 Emelt szintű matematika és természettudomány
tagozatos képzés 4 év 0,5 osztály
  0003 Emelt szintű humán tagozatos képzés 4 év 0,5 osztály
  0004 Emelt szintű vizuális kultúra (művészeti) tagozatos képzés 4 év 0,5 osztály
  0005 Emelt szintű digitális kultúra tagozatos képzés 4 év 0,5 osztály


  Az intézmény a felvételi kérelmekről a tanulók (a sajátos nevelési igényű tanulók esetében is) általános iskolai tanulmányi eredménye alapján dönt.

  A felvételi rangsor kialakításánál a hetedik évfolyam tanév végi és a nyolcadik évfolyam félévi tanulmányi eredményeit veszi figyelembe az alábbi tantárgyakból:
     - magyar nyelv
     - magyar irodalom
     - matematika
     - történelem
     - idegen nyelv
     - természettudomány

  Azoknál a tanulóknál, ahol az általános iskola helyi tanterve egy tantárgyként kezeli a magyar nyelv és irodalmat, a tantárgyra kapott osztályzatok értékét megkettőzzük.

  Azok a tanulók, akik az általános iskola helyi tanterve szerint a természettudományokat nem integráltan tanulják, a tanulók választása alapján szerepeltethetnek egy tantárgyat a jelentkezési lapon az alábbiak közül:
     - fizika
     - kémia
     - földrajz
     - biológia

  Azok a tanulók, akik intézményünkbe vizuális kultúra (rajz) emelt óraszámú képzésre jelentkeznek, a fent jelzett tantárgyakon kívül a vizuális kultúra (rajz) tantárgyból kapott eredményüket is tüntessék fel a jelentkezési lapon, mert részükre ennek a tantárgynak az eredménye is beszámításra kerül a felvételi rangsor kialakításánál.
  A vizuális kultúra emelt óraszámú képzésre jelentkező tanulók alkalmassági vizsgán vesznek részt.
  Az alkalmassági vizsga időpontja:
  Az alkalmassági vizsga időpontjáról a második félévben tájékoztatjuk a tanulókat.
  Az alkalmassági vizsga célja annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e a képzésben való részvételre.
  Az alkalmassági vizsgán a színérzékelést, térlátást, a kézügyességet vizsgáljuk, a tanulóknak lehetőségük van bemutatni korábbi műveiket.

  Az osztályzatok átváltása pontokká a felvételi rangsor megállapításához:
  Minden osztályzat annyi pontot ér, ahányas az öt fokozatú skálán.
  (Például: jeles – 5 pont, jó – 4 pont, stb.)


  Várpalota, 2021. október 01.
  dr. Dobos Tamás
  intézményvezető

Beiratkozás

Felvételi jegyzék

Ideiglenes felvételi jegyzék

Projektcímek 2021/22

Esemény­naptár