logo logo

Thuri György Gimnázium

és Alapfokú Művészeti Iskola
Üdvözöljük iskolánk honlapján!

Angol nyelv szakos középiskolai tanár munkakör

 • 2019-07-11 10:00:00 rendszergazda

  A Veszprémi Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola angol nyelv szakos középiskolai tanár munkakör betöltésére.

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
  határozott idejű várhatóan 2019. augusztus 22 –2021. június 30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  Veszprém megye, 8100 Várpalota, Szent Imre út 9.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
  Gimnáziumi képzésben angol nyelv tantárgy tanítása, vizsgáztatás

  Illetmény és juttatások:
  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók

  Pályázati feltételek:
  - Egyetem, angol nyelv szakos tanári szakképzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 98. § (5). bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,
  - cselekvőképesség,
  - magyar állampolgárság,
  - büntetlen előélet.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  - Szakmai önéletrajz és motivációs levél,
  - az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  - teljes körű 90 napnál nem régebbi, eredeti hatósági erkólcsi bizonyítvány,
  - nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:
  A munkakör legkorábban 2019. augusztus 22. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 7.
  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Dobos Tamás intézményvezető nyújt, a 06-30-811-5214-es telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:
  - Elektronikus úton dr. Dobos Tamás, intézményvezető részére a thurigy(kukac)gmail.com E-mail címen keresztül

  A pályázat elbírálásának módja, rendje:
  A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 16.

  A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. július 9.


  A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Felvételi jegyzék

Ideiglenes felvételi jegyzékek

Projektcímek 2016/17

Esemény­naptár

Következő tanítási szünet: Őszi szünet
 2018. október 29. - november 2.

Őszi szünet
 2018. október 29. - november 2.

Következő tanítási szünet: Téli szünet
 2018. december 27. - 2019 január 2.

Téli szünet
 2018. december 27. - 2019 január 2.

Következő tanítási szünet: Tavaszi szünet
 2019. április 18. - április 23.

Tavaszi szünet
 2019. április 18. - április 23.

Következő tanítási szünet: Nyári szünet
 2019. június 15. - szeptember 1.

VAKÁCIÓ!
2019. június 15. - szeptember 1.

 Szalagavató: 2017 december 1. 18 óra

Beiratkozás
2016 június 22. 8-12 óra

Tanévzáró
2018 június 21. 17 óra

Beiratkozás pótnapja
2016 június 24. 10-11 óra

Tanévnyitó
2018 augusztus 31. 8 óra

Jelentkezési határidő a megyei matematikaversenyre
 2018. október 1 - november 16.