logo címer

Thuri György Gimnázium

és Alapfokú Művészeti Iskola
Üdvözöljük iskolánk honlapján!

Iskolatitkár munkakör

 • 2019. szeptember 21. szombat, 0:00:00 rendszergazda

  A Veszprémi Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Thuri György Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola iskolatitkár munkakör betöltésére.

  A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
  Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  Veszprém megye, 8100 Várpalota, Kossuth Lajos utca 6.

  A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
  Iskolatitkári feladatok ellátása a jogszabályok, törvényi előírások és a belső szabályzatok előírásainak megfelelően.

  Illetmény és juttatások:
  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:
  - Középiskola/gimnázium,
  - cselekvőképesség,
  - magyar állampolgárság,
  - büntetlen előélet.

  A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  - Szakmai önéletrajz és motivációs levél,
  - az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség meglétét igazoló okmányok másolata,
  - 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  - nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:
  A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15.
  A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Dobos Tamás, intézményvezető nyújt, a 06/88/472-991-es telefonszámon.

  A pályázatok benyújtásának módja:
  - Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8100 Várpalota, Szent Imre út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/178/00688-27/2019, valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár.
  - Elektronikus úton dr. Dobos Tamás, intézményvezető részére a thurigy(kukac)gmail.com E-mail címen keresztül
  - Személyesen: Veszprém megye, 8100 Várpalota, Szent Imre utca 9.

  A pályázat elbírálásának módja, rendje:
  A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jog és/vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a Pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 18.

Hivatalos közlemények

Beiratkozás

Felvételi jegyzék

Ideiglenes felvételi jegyzék

Projektcímek 2021/22

Esemény­naptár